3D MAPPING

De afgelopen jaren zijn met de ontwikkelingen van de technieken steeds meer informatiestromen, bronnen en sensoren beschikbaar die elk beschikken over een enorme hoeveelheid data. De doorontwikkeling zit in het autonoom kunnen opereren van deze systemen oftewel een verdere automatisering. Waar vaak aan voorbij wordt gegaan is dat deze informatie gekoppeld met andere systemen kan zorgen voor een blauwdruk van een huidig systeem. Als je informatie bronnen zoals satellietbeelden, rtk gps , meetsensoren en fotogrammetrie bundelt ontstaat er een digitale kopie van de werkelijkheid.

Ideaal voor:

  • Hoogte modellen
  • Volume berekeningen
  • Afstanden
  • Oppervlakte
  • Inpassen infrastructurele ontwerpen en bouwwerken
  • Mapping assesments
  • Coastal Erosion
  • Delta updates na nulmeting

Concreet verwerk je deze informatie tot een puntenwolk en 3D model, welke over tijd aangevuld kan worden met temporale informatie waardoor je een 4D model krijgt waar het tijdselement in is verwerkt. Resultaat is een meerjarig 3D model met traceerbare assets die de procesontwikkelingen over de jaren weer kan visualiseren.